Biuel.pl | Biurowe | Spożywcze | Elektronika
Asortyment  

Najnowszy KATALOG

KOD NAZWA MARKA PODGLĄD
drk0210 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A-4, offset Michalczyk i Prokop  
drk0220 Podatkowa księga przychodów i rozchodów, A-5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0230 Ewidencja sprzedaży (pion), A-5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0240 Ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0250 Ewidencja środków trwałych, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0270 Dowód wewnętrzny (dla podatników prowadzących podatkową ksiegę przychodów i rozchodów), A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk0280 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów), A-6, offset Michalczyk i Prokop  
drk0290 Ewidencja przebiegu pojazdu, A-5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0300 Lista wynagrodzeń, 1/2 A3, offset Michalczyk i Prokop  
drk0330 Ewidencja przychodów (album), A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0350 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego), A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk0370 Ewidencja sprzedaży VAT, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk0380 Ewidencja nabycia towarów i usług, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk0420 Dzienne zestawienie sprzedaży, A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk0440 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0450 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5,wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0460 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 2/3 A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0470 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0480 Faktura korygująca, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0490 Nota korygująca, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0510 Faktura z jedną stawką podatku dla prowadzących sprzedaż w cenach netto (pion), A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0520 Faktura VAT RR (dla rolników), A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0530 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A5, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0540 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, 2/3 A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0560 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0570 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT (pion), A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0590 DS Dowód sprzedaży , A7, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0600 Dowód dostawy, A5, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0620 Arkusz spisu z natury (pion), A4,(o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0630 Kartoteka magazynowa, A5, karton offsetowy Michalczyk i Prokop  
drk0640 WZ Wydanie materałów na zewn., 1/3 A4, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0660 Magazyn Wyda, A5, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0670 RW Pobranie materiałów, A5, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0680 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A-5, (o+2k) Michalczyk i Prokop  
drk0690 KP Dowód wpłaty, A6, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk0700 KW Dowód wypłaty, A6, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk1110 Książka kontroli, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk1140 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk1160 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, A5, (o+2k) Michalczyk i Prokop  
drk2000 Ewidencja sprzedaży VAT, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk2020 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5 (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2030 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2040 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT , A6, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2050 Rachunek dla konsumenta, A6, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2060 RW Pobranie materiałów wewnętrzne, 1/3 A4, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2200 Ewidencja nabycia towarów i usług, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk2210 Faktura wzór uproszczony dla prowadzących sprzedaż w cenach brutto, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2220 Magazyn Przyjmie, A5, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2230 Faktura wzór pełny dla prowadzących sprzedaż w cenach netto, 1/3 A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2240 Rachunek dla zwolnionych podmiotowo z VAT, A6, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2250 Rachunek dla konsumenta, A7, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2260 Dokument dostawy wyrobów węglowych (o+1k) A5 Michalczyk i Prokop  
drk2270 Przyjęcie materiałów z zewnątrz, 1/3 A4, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2280 WZ Wydanie materiału na zewnątrz, 1/3 A3, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2290 Kwitariusz przychodowy (numerowany), A-4, (o+2k) Michalczyk i Prokop  
drk0720 RK Raport kasowy, A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0740 PK Polecenie księgowania, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0750 Polecenie przelewu - wpłata gotówkowa 4-odcinkowe, A6 (miękkie), (o+3k) Michalczyk i Prokop  
drk0790 ZUS Polecenie przelewu - wpłata gotówkowa 2-odcinkowe, A6, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0810 Polecenie przelewu wpłata gotówkowa 2-odcinkowe, A-6 (miękkie),  (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0820 Podatki. Polecenie przelewu wpłata gotówkowa 2-odcinkowe, A-6, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0860 Umowa o Pracę, A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0870 Świadectwo Pracy, A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0880 Zaświadczenie o zatrudnieniu, A6, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0890 Polecenie wyjazdu służbowego, A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk0900 Lista obecności, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk0910 Karta Urlopowa, 2/3 A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk0920 Umowa o dzieło, A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0930 Umowa zlecenie, A4, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk0950 Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk0980 Księga inwentarzowa, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk0990 Karta Drogowa SM/101 (samochód osobowy), A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk1000 ZUS Polecenie przelewu - wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku, A-4, offset  Michalczyk i Prokop  
drk1010 2-Odcinkowe polecenie przelewu - wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku, A-4, offset Michalczyk i Prokop  
drk1020 2-Odcinkowe polecenie  przelewu - wpłata gotówkowa z potwierdzeniem. Formularz do nadruku, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk1030 4-Odcinkowe polecenie  przelewu - wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk1050 Podatki 2-odcinkowe polecenie przelewu - wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk1210 Księga kancelaryjna, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk1220 Księga inwentarzowa, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk2070 Wniosek o zaliczkę, A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk2080 Rozliczenie zaliczki, A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk2090 PK Polecenie księgowania, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2110 Wniosek o urlop, A6, offset Michalczyk i Prokop  
drk2130 Zgłoszenie reklamacyjne, A4, (o+2k) Michalczyk i Prokop  
drk2140 Dziennik budowy, A4, (10 kart oryginał+kopia) Michalczyk i Prokop  
drk2150 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+3k) Michalczyk i Prokop  
drk2160 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+4k) Michalczyk i Prokop  
drk2170 CMR Międzynarodowy list przewozowy, A4, (o+5k) Michalczyk i Prokop  
drk2190 Karta drogowa SM/101 - numerowana (samochód osobowy), A5, offset Michalczyk i Prokop  
drk2300 RK Raport kasowy, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2310 Nota księgowa, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2320 Książka obiektu budowlanego, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk2330 Umowa kupna-sprzedaży pojazdu, A4, wielokopia Michalczyk i Prokop  
drk2340 Dzienik korespondencji, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk2350 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+3k) Michalczyk i Prokop  
drk2360 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+4k) Michalczyk i Prokop  
drk2370 CMR Międzynarodowy list przewozowy (numerowany), A4, (o+5k) Michalczyk i Prokop  
drk2380 ZUS polecenie przelewu - wpłata gotówkowa. Formularz do nadruku, A4, offset Michalczyk i Prokop  
drk2390 Formularz przyjęcia odpadów metali, A5, (o+1k) Michalczyk i Prokop  
drk2400 Rejestr mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu, A5, offset Michalczyk i Prokop  
Biuel.pl | Artykuły Biurowe | Spożywcze | Bhp | Elektronika | Biuel s.c. - Karol Malec, Piotr Jankowiak Bydgoszcz